Пелети

Какво са дъвресните пелети

Дървесните букови и чамови пелети са твърдо гориво, представляващо малки цилиндрични гранули. ЕлМакс произвежда 100% букови и чамови пелети, клас А1, само от висококачествен дървен материал. Редица са предимствата при отопление с палети като: автоматично подаване на материал към горелката, както и малкия отпадъчен продукт, оставащ след изгарянето на пелетите.

 

В момента дървестните пелетити са най-икономичния и енергоспестяващ начин за превръщане на биомасата в гориво с висока енергийна плътност и постоянно качество. Поради тази причина дървестните пелетити са една от най-бързо развиващите се форми на отопление в Европа и по целия свят.

 

Пелетите могат да се използват за отопление както за жилищни, така и на търговски обекти. В света се ползват над 12 Милиона тона годишно, като тенденцията е нарастване до над 100 Милиона тона до 2020 г. В момента Европа е най-големия пазар за пелети.

 

Процесът на производство се състои от няколко етапа: първоначално едро смилане на суровия материал, изсушаване, качествено ситно смилане, пресоване и охлаждане. Оформянето на дървестните пелети става в пелетна преса. За целта процесът се извършва при високо налягане и при висока температура. След тези процеси готовите букови и чамови пелети се пакетират или складират. При производството, към ползваната биомаса няма необходимост от добавяне на слепващи химически вещества.

Характеристики на буковите пелети на ЕлМакс

  • Диаметър - 6 мм
  • Калоричност - ≥ 5,2 kWh/kg
  • Влажност - 6 ÷ 8 %
  • Съдържание на пепел - < 0,7%
  • Плътност - 1,23 kg/dm3

bukovi 001  bukovi 002

Характеристики на чамовите пелети на Ел Макс

 chamovi 001  chamovi 002