За пелетите

ПРЕДИМСТВА НА ПЕЛЕТИТЕ КАТО ИЗГОДНО И ЕФЕКТИВНО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Има много ползи, постигнати чрез използването на дървесни пелети, включително икономични и екологични. Дървесните пелети се използват в разнообразни уреди и приложения, като например отоплителни уреди за дома и големи котли при търговски и промишлени помещения.


Пелетите са високо калорични

Калоричността на дървените пелети е 4300 - 5500 ккал/кг. Коефициентът на полезно действие (КПД) на отоплителните системи е 85% - 95% (КПД на камини на дърва е 70%) и поради качествата си пелетите изгарят почти напълно. Така времето между две поредни зареждания на камината е между два и пет дни. За сравнение калоричността на дървата за огрев е 3440 ккал/кг. Един тон букови пелети има енергийна равностойност на 445 литра течно гориво.


Ниско съдържание на пепел в пелетите

Печките на пелети имат изключително ниски емисии на прахови частици поради високата им ефективност и плътността на горивото (данни от Агенция за защита на околната среда).

Комфорт сравним с отоплението на газ

При горене дървените пелети не отделят черен дим, което ги прави идеални за камини със стъклен отвор. Използването на пелети осигурява комфорт сравним с отоплението на газ, поради почти пълно изгаряне (около 98,5%), освен това котлите и печките за отопление с пелети не произвеждат почти никакъв креозот. Това също така позволява инсталирането на котли и печки на пелети с директен отдушник... без комин!


Пелетите са с ниско съдържание на вода

Пелетите са изключително плътни и имат ниско съдържание на влажност (в границите 8 % - 10 %), което им позволява да изгарят с много висока ефективност.

По-евтин източник на енергия Един тон букови пелети има топлинна стойност на 6 кубика дървен материал и се побира лесно в една трета пространството! Това прави възможно лесно да се съхранява гориво за целия сезон. Важен фактор е и относителната стабилност на цените на пелети в сравнение с цените на изкопаемите енергийни източници.


Опазване на околната среда

От голямо значение е намаляването на зависимостта от нефт, природен газ и пропан - всички невъзобновяеми изкопаеми горива, използвани за отопление. Дървесните пелети са възобновяемо гориво, което се извлича от постоянни източници – чистата дървесна маса. Заместване на изкопаемите горива като петрол, природен газ или пропан с отопление с пелети намалява емисиите на парникови газове, като по този начин спомага за намаляване на промяната на климата и опазване на околната среда. Всеки тон пелети, използвани вместо течно гориво намалява емисиите на CO2 с около 1,5 тона.